De Ontwerper

Naast de honderden schilderijen en tekeningen maakte Fons Gieles ook talloze ontwerpen voor zeer uiteenlopende situaties en op velerlei verzoek. Van klein tot groot, van het platte vlak tot ruimtelijk, van zwart-wit tot veelkleurig.

Geboortekaartjes

Er was geen internet en er waren geen customizable kaarten die on-demand konden worden besteld. Daarom klopten familie, vrienden, kennissen, bij hem aan voor een speciaal geboortekaartje. En natuurlijk maakte hij die ook voor zijn eigen kinderen.

Ex-Libris

Boekenverzamelaars die erg op hun boeken gesteld waren lieten vaak een ex-libris maken (letterlijk: 'uit de boeken'). Zo werd bij uitleen duidelijk van wie het boek was, en gaf de vormgeving ervan ook enig cachet aan de eigenaar en het belang dat hij of zij aan het boek hechtte. Ook in deze categorie heeft Fons Gieles er meerdere op verzoek gemaakt. Een ex-libris voor zijn eigen boeken maakte hij echter niet.

Logos

Naast deze persoonlijke verzoeken voor geboortekaartjes of ex-libris kwamen er ook regelmatig aanvragen voor logos van organisaties en bedrijven. De dansschool van Jordans, het symfonie orkest Jacob Obrecht, garage bedrijf de Vos, transport bedrijf Meeusen, de stichting Oscar van Hemel: het zijn er slechts een paar uit een grote reeks.

Affiches

Voor uiteenlopende gelegenheden ontwierp Fons Gieles affiches. Bijzondere ontwerpen dateren uit de jaren ’45 – ‘55: Het Vierde Beest, Kain, de Konigin van Saba, e.a.. Eind jaren '50 ontwierp hij 4 affiches voor de Passie Spelen te Tegelen die hij instuurde voor de uitgeschreven ontwerpwedstrijd. Ze werden niet bekroond. Wel bekroond werd zijn ontwerp voor een muurschildering van De Holland. In de jaren '50 en '60 werden vastenpreken gehouden, een verdwenen fenomeen waarvoor hij toen meerdere affiches ontwierp. Toen Bergen op Zoom in 1987 het 750-jarig stadsrecht vierde ontwierp hij daarvoor het kleurige affiches, uiteraard met de kenmerkende stadselementen.

Platenhoes

Een bijzonder item in zijn collectie ontwerpen: een platenhoes. Gemaakt op verzoek van H.M.R. voor de opname van het Requiem van Valls, toen de eerste uitvoering in Nederland van dat werk.

Glas-in-lood-ramen

Gieles maakte ontwerpen voor meerdere glas-in-lood ramen waarvan die in de Gertrudiskapel het meest bekend zijn. Minder bekend, en inmiddels verdwenen zijn de ramen van kleuterschool Maria's Kleuterhof dat recht tegenover de - toen geheten - Pius X school lag. De ontwerpen ervoor zijn nog wel bewaard gebleven.

Gevelstenen

Ook voor gevelstenen maakte hij ontwerpen. Die voor het eigen huis aan de Cornelis Pronkstraat beitelde hij ook zelf.

Programmaboekjes

Een concerten, schoolavond, klank- en lichtspel of jubileumjaar van de Muziekschool: ze hebben allemaal een programmaboekje nodig en menigmaal maakte Fons Gieles daarvoor het ontwerp.

Watersnood monument

In 1963 ontwierp hij een monument bij gelegenheid van 10 jaar nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnoodramp.

...en nog veel meer

Ook ontwierp Fons Gieles een plaquette voor Pater Borrenbergs van het Juvenaat. Toen de IJziergieterij Asselbergs en machinefabriek de Holland in 1976 fuseerden maakte hij ook voor die gelegenheid een plaquette.

En natuurlijk werd hij in Bergen op Zoom mede bekend door zijn ontwerpen voor Ut Gaspitje, de bouwclub die met het ontwerp en uitvoering menigmaal een eerste prijs won, zoals in 1966 met 'Zal Nie mir Stinke Fortaan', een humoristische verwijzing naar de stank van de Zuid-Nederlandse Spiritus Fabriek.

Voor de Maria Ommegang maakte hij meerdere ontwerpen. Het affiche voor de eerste Ommegang na de oorlog, kostuums voor de Ding-Dong groep. En nog jaarlijks hangen tijdens de Maria Ommegang vlaggen in de straten met het ontwerp van zijn hand.