De Kunstenaar

Fons Gieles beoefende allerlei zaken in de kunst en beperkte zich daarbij niet kwa materiaal of thematiek. Aquarel, olieverf, tekenen, grafiek, muurschilderingen, ontwerpen voor vaandels, kostuums, platenhoezen, carnavalswagens maar ook gevelstenen: het komt allemaal in zijn werken voor. Hij verdient daarmee de aanduiding ‘kunstenaar’ in de brede zin van het woord.

De thematiek is in zoverre begrensd dat het voor het grootste deel Bergse thema’s betreft. Daar waar hij buiten de stad zaken vastlegde betrof dat ook vaak natuur en historische gebouwen. En al is Bergen op Zoom zijn inspiratie bron, daarbinnen varieert hij in grote mate. Zijn thematiek laat zien dat hij geen kunst om de kunst maakte: zijn werken dienden veelal een doel dat kon varieren van leerlingen inspireren, historisch vastleggen, bevordering van religieus besef, tot aan gewoon protest.

CV

Geboren: 18 februari 1924 te Bergen op Zoom
Gehuwd: 21 oktober 1953 met Liesbeth van Duren
Overleden: 26 juli 1995 te Bergen op Zoom
1935 – 1939 tekenlessen van P. Lint, lithograaf en calligraaf
1939 – 1945 tekenlessen van Adrianus Disco, voormalig directeur van de Gemeentelijke Avondtekenschool van Bergen op Zoom
1942 Akte LO Handtekenen
1946 Akte MO A Handtekenen
Studie aan de Academie van de R.K. Leergangen Tilburg waar hij schilderles kreeg van Laszlo Hernadi.
1948 - 1949 Studie aan de Koninklijke Academie te Den Haag met schilderles van Cees Bolding, lithografie Aart van Dobbenburg, etsen van Löb en Hendrikx, tekenen van Baak.
1949 Akte MO B Handtekenen
1950 leraar aan de Avondschool te Bergen op Zoom en de M.M.S. te Maastricht
1952 leraar aan de R.K.H.B.S. in Dongen
1953 – 1956 Woonplaats Dongen. Leraar aan de H.B.S. te Oosterhout en vanaf 1953 leraar aan het Mollerlyceum te Bergen op Zoom.
1956 Verhuisd naar de Vijverberg te Bergen op Zoom. Had aan de overzijde van de Vijverberg zijn atelier aan het Ketelwegje. Het ontwerp van het atelier was van Jan Weyts sr. En uitgevoerd als studieproject op de Bergse Nijverheidsschool.
1959 Ontwerp inrichting van het tekenlokaal van de Roncalli-MMS. Ontwerp balkonversiering in de aula van de Roncalli-MMS.
1963 – 1975 Docent aan de opleiding voor tekenleraren van de R.K. Leergangen te Tilburg.
1966 Verhuisd naar de Cornelis Pronkstraat 20 met atelier aan huis.
1980 Publicatie van het boek ‘Kijken is een kunst’
1982 Onderscheiden met de Sakko-Cultuurprijs van de stad Bergen op Zoom.
1984 Vervroegde uittreding als leraar van het Mollerlyceum (VUT-regeling).
Exposities:
1950 eerste one-man expositie in de Kremerstraat 28, Bergen op Zoom (zijn ouderlijk huis)
1967 Stichting Etcetera: veertig aquarellen uit Bergen op Zoom
1978 Expositie over het Ex-Libris onder de titel ‘Boekmerken uit Brabant’. Bibliotheek en Prentenkabinet Provinciaal Genootschap ’s Hertogenbosch.
Schilders van de Scheldezoom, Middelburg.
1982 Expositie Bergse Haven 1982, Stichting Etcetera.
1983-1989 Non-stop expositie bij fa. V.d. Brekel te Bergen op Zoom.
1990 Overzichtstentoonstelling Markiezenhof
1995 Tentoonstelling Galerie Kees van Drimmelen.